Rozsáhlé opravy poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře

Římskokatolická farnost ve Žďáru nad Sázavou 2 vstupuje do nové investiční sezóny s dalšími plány v obnově baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše a s očekáváním zahájení dlouhodobé obnovy poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. 

     V bazilice v letošním roce dojde k pokračování v restaurátorské obnově varhan, jejíž součástí bude obnova vzduchové varhanní soustavy, realizovaná předním českým varhanářem MgA. Daliborem Michkem. Na investici v předpokládané výši  950.000,- Kč  se kromě farnosti finančně podílejí i Město Žďár nad Sázavou a Kraj Vysočina. 

     K nejvýznamnější investici v novodobé historii farnosti bude patřit obnova poutního kostela sv. Jana Nepomuckého. Farnost pro tento záměr získala z Integrovaného regionálního operačního programu garanci přidělení dotační částky ve výši 40 mil. Kč. V plánovacím období let 2017 – 2020 dojde k celkové obnově interiéru i exteriéru kostela a jeho nejbližšího okolí. Pro rok 2017 je plánováno zahájení prací na restaurování vnějších omítek, které bude spojeno i s restaurátorskou výměnou oken, viditelných v nejvyšší partii kostela. Zahájeny budou rovněž práce v interiéru, spočívající v restaurování omítek, doplnění původní povrchové plastické výzdoby a obnově mimořádně cenného mobiliáře kostela.

     S ohledem na plánovanou investici probíhá v současné době příprava výběrových řízení na dodavatele stavebních a restaurátorských prací, které budou vedeny v režimu veřejné zakázky. Ukončení výběrového řízení, podpis příslušných smluv a následné zahájení prací je plánováno v termínu po tradiční svatojánské pouti v polovině měsíce května.

     V následujících letech je plánována kromě dokončení již zmíněných aktivit i restaurátorská rekonstrukce původního vzhledu podlahy kostela. Ukončení této fáze obnovy je plánováno na rok 2020, kdy bude po skončení hlavních stavebních prací upraven vnější komunikační systém a poutní louka uvnitř areálu.

    Farnost v současné době připravuje podklady pro podání další žádosti v rámci vyhlášené výzvy Integrovaného regionálního programu pro plánovací období 2018 – 2022. V případě úspěchu bude obnova poutního areálu pokračovat restaurováním obvodového ambitu, jejíž součástí bude kromě samotné obnovy omítek i restaurátorská rekonstrukce povrchové štukové výzdoby klenby v interiéru a doplnění sochařské výzdoby. 

     Prozatím ve stádiu úvah a odborných diskuzí je záměr farnosti na obnovu celkového vzhledu poutního areálu v podobě, ve které byl navržen a posléze i postaven. Tyto úvahy jsou vedeny směrem k objemové rekonstrukci původní střechy ambitu, doplněné o stély nad pěticí obvodových kaplí.

     Farnost ve svých plánech pamatuje i na zlepšení komfortu při odbavení stále vrůstajícího počtu návštěvníků. Připravena je studie objektu návštěvnického zázemí, jejímž autorem je architekt Martin Laštovička. Studie byla pro své originální architektonické řešení, citlivě reagující na problémy s dopravní obslužností památky a s jejím sociálním zázemím kladně přijata zástupci památkové péče. Realizace tohoto záměru je však v současné době, s ohledem na výše uvedený výčet investičních aktivit, limitována finančními možnostmi farnosti.

Opravy - podlaha

Máte-li jakýkoliv dotaz, připomínku či kritiku, napište nám. Na Vaše dotazy odpovíme v nejkratším možném termínu. Děkujeme!

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře
Sychrova
591 02 Žďár nad Sázavou

info@zelena-hora.cz
www.zelena-hora.cz

Nedaří se vám najít na webu informaci, kterou potřebujete? Využijte fulltextové vyhledávání.