SANTINI: nová kniha o geniálním architektovi

Občanské sdružení Putování za Santinim vydalo s podporou Ministerstva kultury České republiky dlouho očekávanou knihu mapující život a dílo jednoho z nejvýznamnějších architektů české a evropské historie Jana Blažeje Santiniho Aichela s názvem SANTINI. V publikaci jsou podrobně zmapovány jednotlivé kapitoly Santiniho života, nejvýznamnější stavby a také kompletní seznam všech jeho autorských prací. Kniha bude představena v Nosticově paláci 6. 2. 2015 od 10.00 hodin za přítomnosti významných odborníků a Daniela Hermana, ministra kultury České republiky.

Publikace byla vydána v české i anglické verzi. „Pokud vím, neexistuje cizojazyčná verze knihy o Santinim, přitom jeho dílo vzbuzuje zájem i u zahraničních turistů a návštěvníků. Zakoupením této publikace a jejím využíváním pro propagaci Santiniho odkazu bude bezesporu přispěno ke zvýšení atraktivity a návštěvnosti v regionech souvisejících s jeho tvorbou,“ vysvětluje autor knihy a předseda občanského sdružení Stanislav Růžička.

Vydání knihy není jediným počinem sdružení Putování za Santinim, které má za cíl popularizaci díla geniálního architekta. Již řadu let se odborníci z řad sdružení zabývají přednáškovou a osvětovou činností, organizují zájezdy a výpravy po stopách Santiniho života. Nyní si stanovili další a významný cíl. “Po vzoru zahraničních aktivit se pokusíme o zařazení celého Santiniho díla na Indikativní seznam památek České republiky a následně o jeho zapsání mezi památky Evropského dědictví či přímo o zápis do seznamu UNESCO. Jsme si vědomi, že se jedná o odvážný krok, ale k jeho naplnění máme jeden společný a dobrý motiv. V roce 2023 si připomeneme 300 výročí úmrtí Jana Santiniho Aichela,“ dodává Stanislav Růžička.

V letech 1677 až 1723 žil a pracoval geniální architekt, tvůrce stylu, který je dnes nazýván barokní gotika - Jan Blažej Santini Aichel. Takřka osmdesát staveb dochovaných s jeho autorstvím je rozeseto na území několika krajů dnešní České republiky. V posledních letech, dochází také k významnému oživení zájmu o Santiniho tvorbu. Mezi nejvýznamnější díla patří například poutní kostel na Zelené Hoře u Ždáru nad Sázavou, který je zapsán na seznamu UNESCO, Klášterní kostel Nanebevzetí P. Marie, sv. Wolfganga a sv. Benedikta v Kladrubech na Plzeňsku, klášterní kostel a kostnice v Sedlci u Kutné Hory a řada dalších.

Více na www.santini.cz 

Máte-li jakýkoliv dotaz, připomínku či kritiku, napište nám. Na Vaše dotazy odpovíme v nejkratším možném termínu. Děkujeme!

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře
Sychrova
591 02 Žďár nad Sázavou

info@zelena-hora.cz
www.zelena-hora.cz

Nedaří se vám najít na webu informaci, kterou potřebujete? Využijte fulltextové vyhledávání.