Zlatá jeřabina – Cena Kraje Vysočina

Přátelé,

 radujeme se z každé nově opravené části poutního kostela na Zelené hoře a jsme rádi, že naše úsilí bylo oceněno. Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém zasedání schválilo a zveřejnilo výsledky ankety Zlaté jeřabiny (https://www.kr-vysocina.cz/zlata-jerabina-r-2019/ds-304355/archiv=0). V kategorii „Péče o kulturní dědictví" se na druhém místě umístila rekonstrukce původních oken v kostele sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře.

Děkuji všem za Vaši podporu a případný hlas

 

O projektu:
Rekonstrukce původních oken v kostele sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře
Celý areál poutního kostela je postupně obnovován. Navržená a realizovaná obnova výplní oken dle oken dochovaných a původního konceptu, jak po stránce technické, výtvarné i materiálové je jedním ze zásadních momentů rehabilitace exteriéru i interiéru této významné kulturní památky. V přízemí se dochovala dvě původní vitrážová okna, a to okna barokního tvaru, zasklené šestihrany v olověné síti se svislým a vodorovným kovovým poutcem a osazené po obvodu
přímo do špalety obvodové stěny kostela. Další okna jsou převážně druhotná dřevěná, avšak s dochovanými původními nosnými železnými příčníky z kovářsky zpracované pásoviny. Jejich obnova spočívala v odstranění nepůvodních okenních výplní v dřevěných rámech z počátku 70. let 20 století a rekonstrukci oken dle původního řešení. Obnovena byla okna
ve tvaru biskupské mitry, okna ve tvaru sférického trojúhelníku s nosnou konstrukcí ve tvaru kříže, okenní otvory ve tvaru sférického trojúhelníku s okenní výplní dělenou z vrcholů do středu a lomené okenní otvory v prostoru nad předsíněmi. Samostatnou kapitolou restaurování byla obnova katedrálního typu oken v nejvyšší partii kostela. Okna v nejvyšším ochozu měla změněný formát dodatečně vyzděnými parapety a osazenými novými výplněmi ze začátku 20. let 20. století. Po vybourání druhotně vyzděného parapetu došlo ke zvětšení do původního tvaru a rehabilitaci původního řešení.
Z pohledu probíhající celkové obnovy areálu se tento krok stává jednou z nejpronikavějších změn v celkovém vnímání poutní dominanty. V exteriéru je nově patrné původně zamýšlené odhmotnění stavby a její vertikální gradace, v interiéru pak dochází ke změně světelných poměrů, rovněž gradujících v nejvyšší partii stavby.

Soubory ke stažení

Máte-li jakýkoliv dotaz, připomínku či kritiku, napište nám. Na Vaše dotazy odpovíme v nejkratším možném termínu. Děkujeme!

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře
Sychrova
591 02 Žďár nad Sázavou

info@zelena-hora.cz
www.zelena-hora.cz

Nedaří se vám najít na webu informaci, kterou potřebujete? Využijte fulltextové vyhledávání.