Svatojánská pouť 16. května 2021

Svatojánská pouť 2021 na Zelené hoře

 

Hlavní pouť ke svatému Janu Nepomuckému na Zelené hoře se uskuteční o víkendu 15. a 16. května 2021. Z důvodu rozsáhlých oprav bude poutní chrám letos v květnu ještě uzavřen. V kostele probíhá rekonstrukce podlahy, opravy štukové výzdoby, restaurování všech oltářů a pod. Také pole poutníků nebude přístupné z důvodu zatravnění plochy. V celém areálu bude tedy otevřena pouze polovina ambitů, kde bude možné zakoupit duchovní literaturu a suvenýry. Druhá část ambitů se v této době rovněž proměňuje ve staveniště... Věřím, že se ale brzy dočkáme dlouho očekávané a překvapivé změny v podobě interiéru kostela - prozatím musíme mít trpělivost a hlavní pouť slavit mimo areál na postaveném pódiu. Pódium bude vně poutních ambitů, s ozvučením a lavičkami pro poutníky. Všechny bohoslužby budou tedy pod širým nebem a tak doufáme, že květen bude s počasím přívětivější než nejchladnější duben v novodobých dějinách. Počet poutních bohoslužeb bude zachován jako v předchozích letech. První poutní mše svatá bude v sobotu 15.5., v 17 hod s doprovodem chrámového sboru Fons. Jitřní nedělní mše svatá bude v 6:00, další v 7:30. Bohoslužby v 9:00 a v 10:30 bude celebrovat a kázat žďárský "rodák", nyní farář v Brně u sv. Augustina - P. Josef Novotný. Tu první doprovodí zpěvem klášterská schola, druhou dětský sbor z baziliky. Odpoledne bude mše svatá ve 14:30 s doprovodem scholy z Herálce. To vše, za předpokladu, že se bude situace pandemie i nadále zlepšovat. Rádi bychom při pouti oznámili termín slavnostního znovuotevření poutního kostela. Mše svaté se neslavily na Zelené hoře od poloviny října minulého roku - nejprve kvůli protiepidemickým opatřením a hned nato kvůli probíhajícím opravám. Věřím, že ještě do prázdnin budeme moci obnovit pravidelné bohoslužby. Také naši průvodci jsou připraveni nastoupit hned, jak to situace dovolí. Pouť tedy bude v mírně nouzovém režimu, ale s jejím konáním rozhodně počítáme - o to více, když v letošním roce slavíme výročí 300 let od blahořečení sv. Jana Nepomuckého. Poutní čas zahájíme sobotním průvodem z baziliky na Zelenou horu - procesí vyjde v 16 hod. v případě příznivého počasí: v sobotu 15.5. je svátek sv. Žofie a všichni víme, co to může znamenat... Pokud by pršelo, přesunou se bohoslužby na jediné místo, které nám "nahoře" ještě zbývá, a to je německá kaple. Děkuji všem, kdo se jakkoliv podílejí na opravách Zelené hory a také všem příznivcům.

Posílám požehnání.

P. Vladimír Vojtěch Záleský 

 

Program

pátek 14.5. v 19:00 Večer chval - hodinový program s modlitbou a zpěvy v Bazilice Nanebevzetí Panny Marie

Mše svaté pod širým nebem na Zelené hoře

sobota 15.5. v 17:00 - slouží P. Miroslav Kulifaj, administrátor v Novém Městě n. M., chrámový sbor Fons z Kláštera

neděle 16.5. v 6:00 - slouží P. Vladimír Záleský, děkan žďárský

                     v 7:30 - slouží P. Miloš Kabrda

                     v 9:00 - slouží P. Josef Novotný, farář v Brně u sv. Augustýna, velká schola z Kláštera

                     v 10:30 - slouží P. Josef Novotný, farář v Brně u sv. Augustýna, dětská schola z Kláštera

                     ve 14:30 - slouží P. Pavel Šenkyřík, děkan velkomeziříčský, schola farnosti Herálec

Nikodémova noc 20:00 - 22:00 v Bazilice Nanebevzetí Panny Marie

Soubory ke stažení

Máte-li jakýkoliv dotaz, připomínku či kritiku, napište nám. Na Vaše dotazy odpovíme v nejkratším možném termínu. Děkujeme!

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře
Sychrova
591 02 Žďár nad Sázavou

info@zelena-hora.cz
www.zelena-hora.cz

Nedaří se vám najít na webu informaci, kterou potřebujete? Využijte fulltextové vyhledávání.