Pravidelné a poutní mše svaté

POUTNÍ MŠE SVATÉ

Zelená hora patří k významným poutním místům v České republice. Každý rok sem přichází tisíce poutníků, aby uctili památku sv. Jana Nepomuckého, hlavního patrona Čech, děkovali a prosili o pomoc.

Plánujete-li navštívit Zelenou horu jako skupina poutníků, můžete zde po domluvě s farním správcem slavit vlastní mši svatou, pobožnost nebo křížovou cestu. Abychom vaši pouť mohli zahrnout do programu, naplánovat a připravit, kontaktujte s dostatečným předstihem farní úřad. Kontak ZDE

Děkujeme!

 General Pouť na Zelené hoře

PRAVIDELNÉ UDÁLOSTI NA ZELENÉ HOŘE

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého není farní kostel, a proto zde nejsou slaveny pravidelné nedělení mše svaté. Od června 2015 jsou v poutním kostele sv. Jana Nepomuckého slaveny sobotní mše svaté s nedělní platností, vždy v 16:30.  Program pravidelných mší svatých ve farním kostele - bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše (a dalších farnostech žďárského děkanátu) naleznete ZDE

Svatojánská pouť na Zelené hoře

Letošní pouť proběhne tradičně 16. května 2019 - v den svátku sv. Jana Nepomuckého, hlavního patrona Čech a o následujícím víkendu 18. a 19. května 2019

Program bohoslužeb: 

 Čtvrtek 16. května:

v 17:00 - mše svatá - slouží Mons. Mgr. Ing. Pavel Konzbul, Dr., pomocný biskup brněnský a generální vikář

 Sobota 18. května:

v 11:00 - mše svatá - slouží P. Petr Vrbacký, spirituál Teologického konviktu Olomouc

v 17:00 - mše svatá - slouží P. Karel Janů, farář ve Slavonicích, zpívá chrámový sbor od sv. Prokopa

 Neděle 19. května:

v 6:00 - mše svatá - slouží P. Vladimír Záleský, farář ve Žďáře n/S II

v 7:30 - mše svatá - slouží P. Miloš Kabrda 

v 9:00 - mše svatá - slouží P. Jíří Kaňa, farář v Blansku, zpívá malá schola z Kláštera 

v 10:30 - mše svatá - slouží P. Jiří Kaňazpívá chrámový sbor Fons

ve 14:30 - mše svatá - slouží P. Pavel Lacina, farář v Pozořicích, po mnši bude májová pobožnost

                   

Mše svatá v sobotu od 16:30

Od června 2015 se slaví mše svatá s nedělní platností každou sobotu od 16:30. 


Nikodémova noc: každého 16. dne v měsíci

Nikodém ve svých nejistotách a hledání potřeboval ke své cestě ke Kristu samotu, ticho a trochu méně denního světla aby nebyl tolik na očích. My jsme na tom někdy podobně. Každý měsíc bude možnost přijít na Zelenou horu a najít večer otevřený kostel k tiché chvíli přemýšlení, rozjímání, modlitbě či tichému duchovnímu rozhovoru. K dispozici bude vždy kněz i jáhni. Je možné požádat o svatou zpověď, rozhovor, radu, svěřit své bolesti, nebo požádat o modlitbu a požehnání. Je možné také neříkat nic a jen být chvíli vystaven blahodárnému tichu v Boží blízkosti. Více na www.nikodemovanoc.cz 

Mše svatá za zemřelé v den Památky všech věrných zemřelých

Requiem je slaveno každoročně 2. listopadu v odpoledních hodinách. Po mši svaté následuje světelný průvod na nový hřbitov, kde je bohoslužba zakončena modlitbou u hlavního kříže.

Poslední mše svatá v kalendářním roce: vždy 31. prosince ve 23:00

Mše svatá na poděkování za uplynulý rok a požehnání do roku nového.


V průběhu roku se na Zelené hoře koná mnoho dalších duchovních a kulturních událostí. Prosíme, sledujte webové stránky, kde jsou všechny události s předstihem ohlašovány. 

Děkujeme. 

 

 

 

Máte-li jakýkoliv dotaz, připomínku či kritiku, napište nám. Na Vaše dotazy odpovíme v nejkratším možném termínu. Děkujeme!

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře
Sychrova
591 02 Žďár nad Sázavou

info@zelena-hora.cz
www.zelena-hora.cz

Nedaří se vám najít na webu informaci, kterou potřebujete? Využijte fulltextové vyhledávání.